Tužba radi utvrđivanja tražbine osporene u stečaju - koga tužiti

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Tužba radi utvrđivanja tražbine osporene u stečaju - koga tužiti
Stranica:
19.
Autor/i:
Hrvoje VUKIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Utvrđivanje tražbina osporenih u stečaju atraktivno je pitanje u okviru stečajnoga postupka. Spomenuto pitanje autor analizira u ovome članku, te u odnosu na nj iznosi svoja stajališta, koja se u stanovitim segmentima razlikuju od drugih.
Hashtags: