Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Odgovornost za štetu (čl. 154. ZOO-a)
  • Izbor naslova nekog novinskog članka spada u odgovornost za štetu glavnog urednika
  • Naknada štete (čl. 155. ZOO-a)
  • Naknada materijalne štete (čl. 185. ZOO-a)
  • Naknada nematerijalne štete (čl. 200. ZOO-a)
  • Zatezne kamate - pojam (čl. 277. ZOO-a)
  • Zastara tražbine (čl. 374. ZOO-a)
Hashtags: