Sumarni eliminacijski stečajni postupak

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Sumarni eliminacijski stečajni postupak
Stranica:
13.
Autor/i:
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona iz prosinca 2000. godine uveo je poseban, sumarni postupak eliminacije insolventnih pravnih osoba malog osnivačkog kapitala. Osnovni cilj takvog sumarnog postupka je u tome da se iz pravnog prometa uklone pravne osobe koje ne podmiruju svoje obveze, ili koje uopće ne posluju.

Kako je temeljem prijave ZAP-a iniciran sumarni stečajni postupak za više od 12.000 pravnih osoba, ti postupci su još uvijek u tijeku pred trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj.

Hashtags: