Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Ministarstvo Financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni tretman kamata na uplaćene predujmove za kupnju proizvoda ili obavljene usluge
  • Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak izvan zakonskog roka
  • Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada za skraćeno radno vrijeme uz isplatu invalidske mirovine
  • Isplata naknade za godišnji odmor pri promjeni poreznog razdoblja
  • Porezne kartice - Obrasci PK
Hashtags: