Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Časopis: Pravo i porezi - 11.2003
Članak:
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:
    Nespojivost člana vijeća gradskog vijeća i člana vijeća mjesnog odbora
  • Priznavanje položenog strukovnog ispita za položeni državni stručni ispit
  • Osiguranje sredstava na ime troškova izrade svezaka i izvoda iz popisa birača za provedbu izbora članova vijeća mjesnih odbora jedinica lokalne samouprave
  • Uvjeti za raspored na radno mjesto upravnog savjetnika odnosno višeg upravnog savjetnika
  • Priznavanje staža osiguranja u dvostrukom trajanju iz Domovinskog rata
  • Ovlaštenje za donošenje rješenja o iznosu otpremnine za državnog službenika
Hashtags: