Pravo i porezi

Uoči primjene novog Zakona o obveznim odnosima
pip - 4.2005, str. 5
Glava I. - Osnovna načela
pip - 4.2005, str. 26
Glava III. - Nastanak obveza
pip - 4.2005, str. 27
Glava IV. - Vrste obveza
pip - 4.2005, str. 27
Glava V. - Učinci obveza
pip - 4.2005, str. 31
Glava VI. - Promjene u obveznom odnosu
pip - 4.2005, str. 33
Glava VII. - Prestanak obveza
pip - 4.2005, str. 39
Glava VIII. - Ugovorni obvezni odnosi
pip - 4.2005, str. 48
Glava IX. - Izvanugovorni obvezni odnosi
pip - 4.2005, str. 125
Kazalo pojmova
pip - 4.2005, str. 137