Glava V. - Učinci obveza

Časopis: Pravo i porezi - 4.2005
Članak:
Glava V. - Učinci obveza
Stranica:
31.
Autor/i:
Sažetak:
    Opće pravilo
  • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
  • Pravo zadržanja
  • Vjerovnikova prava u posebnim slučajevima
Hashtags: