Pravo i porezi 7/2004

Web izdanje 8,99
Pravna priroda ugovora o distribuciji
Autor: Dr. sc. Hana HORAK, dipl. iur.
Izvanparnični postupci u obiteljskim odnosima (I.)
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Pravna priroda roka iz čl. 82. bivšeg Zakona o nasljeđivanju
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Prikaz kaznenih djela kompjutorskog kriminala u RH de lege lata i de lege ferenda
Autor: Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
Uskrata prava na plaću i nadoknadu plaće kao kaznena djela u vezi s povredom prava na rad i drugih prava iz rada
Autor: Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Opći upravni postupak i odnos prema posebnim upravnim postupcima
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Kompenzacija kao način prestanka prava i obveza iz porezno-dužničkog odnosa
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Oblik ugovora
Autor: Slavko BABIĆ, dipl. iur.
Osnovne slobode Europske unije i nacionalno porezno pravo
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Čekovno pravo
Radno pravo
Nasljedno pravo
Porezno pravo
Parnični postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Porez na promet
Pravo leasinga
Porez na dodanu vrijednost
Bilančno pravo
Porez na dobitak
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja