Pravo i porezi 6/2000

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Osnove općeg poreznog prava - poreznodužnički odnos
Autor: Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Pisma namjere i drugi predugovorni dogovori
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Pravo djeteta na uzdržavanje
Autor: Dr. sc. Aleksandra KORAĆ
Razlučni vjerovnici
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Pravo zadržanja
Autor: Mladen ŽUVELA, dipl. iur.
Devizna plaćanja između domaćih osoba
Autor: Marija LAKIĆ, dipl. oec.