Pravo i porezi

Offshore markets
pip - 4.1999, str. 12
Znak kakvoće
pip - 4.1999, str. 29
Vlada Republike Hrvtaske
pip - 4.1999, str. 62
Porezna uprava
pip - 4.1999, str. 62
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.1999, str. 62
Porez na dohodak
pip - 4.1999, str. 71
Porez na dobitak
pip - 4.1999, str. 74
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.1999, str. 75
Carinska uprava
pip - 4.1999, str. 78
Ministarstvo gospodarstva
pip - 4.1999, str. 81
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 4.1999, str. 82
Ministarstvo uprave
pip - 4.1999, str. 85
Ministarstvo turizma
pip - 4.1999, str. 90
Tržišna inspekcija
pip - 4.1999, str. 92
Domaća sudska praksa
pip - 4.1999, str. 93
Inozemna sudska praksa
pip - 4.1999, str. 105
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 4.1999, str. 109
Odgovori na pitanja
pip - 4.1999, str. 114
Summaries
pip - 4.1999, str. 118