Status zaštićenog najmoprimca na stanu u privatnom vlasništvu

Časopis: Pravo i porezi - 4.1999
Članak:
Status zaštićenog najmoprimca na stanu u privatnom vlasništvu
Stranica:
45.
Autor/i:
Mladen IVANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: