Ulaganje stvari i prava u temeljni kapital trgovačkog društva

Časopis: Pravo i porezi - 4.1999
Članak:
Ulaganje stvari i prava u temeljni kapital trgovačkog društva
Stranica:
17.
Autor/i:
Jozo ĆALETA, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: