Još o upravljanju stambenim zgradama - dvojbe i pitanja prisutna u dosadašnjoj primjeni propisa

Časopis: Pravo i porezi - 4.1999
Članak:
Još o upravljanju stambenim zgradama - dvojbe i pitanja prisutna u dosadašnjoj primjeni propisa
Stranica:
40.
Autor/i:
Vesna GAZZARI, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: