Pravo i porezi

Porezni savjetnici posrednici između države i poreznih obveznika
pip - 10.2001, str. 3
Ugovor o vođenju poslova društva i prijenosu dobiti
pip - 10.2001, str. 6
Upravljanje i održavanje nekretnina u etažnom vlasništvu
pip - 10.2001, str. 12
Dosjelost kao način stjecanja stvarnih prava
pip - 10.2001, str. 22
O pretpostavkama obvezatnosti općih uvjeta ugovora
pip - 10.2001, str. 31
Kako cijeniti različite odluke (istog) suda u istim pravnim stvarima
pip - 10.2001, str. 38
Izvlaštenje nekretnina za potrebe izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
pip - 10.2001, str. 42
Zakon o poljoprivrednom zemljištu
pip - 10.2001, str. 47
Provođenje i normativno uređivanje postupka izbora za vijeća mjesnih odbora
pip - 10.2001, str. 50
Novi Zakon o carinskoj službi
pip - 10.2001, str. 56
Naplata carine u slučaju nastanka carinskog duga za robu u provozu
pip - 10.2001, str. 61
Posebni oblici trgovanja - prodaja na daljinu
pip - 10.2001, str. 63
Oblik ugovora građanskog prava
pip - 10.2001, str. 67
Program reforme zemljišnih knjiga i katastra - projekt o vlasničkim pravima
pip - 10.2001, str. 72
Nova rješenja u Zakonu o obrtu
pip - 10.2001, str. 74
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 10.2001, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 10.2001, str. 79
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 10.2001, str. 79
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 10.2001, str. 83
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 10.2001, str. 86
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 10.2001, str. 90
Ministarstvo turizma
pip - 10.2001, str. 94
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 10.2001, str. 97
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 10.2001, str. 99
Obvezno pravo
pip - 10.2001, str. 100
Parnični postupak
pip - 10.2001, str. 102
Radno pravo
pip - 10.2001, str. 102
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2001, str. 102
Prekršaji
pip - 10.2001, str. 103
Zakon o porezu na dobit
pip - 10.2001, str. 104
Zakon o porezu na dohodak
pip - 10.2001, str. 105
Zakon o porezu na dohodak
pip - 10.2001, str. 105
Zakon o nabavi roba i usluga i ustupanju radova
pip - 10.2001, str. 106
Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave
pip - 10.2001, str. 107
Zakon o sudskim pristojbama
pip - 10.2001, str. 107
Zakon o zapošljavanju stranaca
pip - 10.2001, str. 108
Zakon o gradnji
pip - 10.2001, str. 109
Pravo godišnjih odmora
pip - 10.2001, str. 109
Porezno pravo
pip - 10.2001, str. 109
Porez na promet - PDV
pip - 10.2001, str. 109
Porez na motorna vozila
pip - 10.2001, str. 110
Građansko pravo
pip - 10.2001, str. 110
Pravo društva s ograničenom odgovornošću
pip - 10.2001, str. 111
Obvezno pravo
pip - 10.2001, str. 111
Pravo dioničkih društava
pip - 10.2001, str. 111
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 10.2001, str. 112
Odgovori na pitanja
pip - 10.2001, str. 120
Pregled novih propisa
pip - 10.2001, str. 124