Pravo i porezi

Djelomična i dopunska presuda
pip - 6.2005, str. 3
Strategija i taktika pregovaranja
pip - 6.2005, str. 10
Problem tzv. "nachfrista" u međunarodnoj prodaji robe
pip - 6.2005, str. 11
Temelj odgovornosti u ugovoru o prijevozu u novom Zakonu o obveznim odnosima
pip - 6.2005, str. 14
Novi Zakon o obveznim odnosima i kamate u trima kamatnim režimima
pip - 6.2005, str. 16
Osnovne odrednice poreza na dodanu vrijednost prema Šestoj smjernici
pip - 6.2005, str. 25
Redovni pravni lijekovi - žalba u ovrsi, te prigovor u poreznom postupku
pip - 6.2005, str. 36
Oporezivanje piva posebnim porezom
pip - 6.2005, str. 39
Prilog cost-benefit analizi mjera za suzbijanje financiranja terorizma
pip - 6.2005, str. 45
Zapošljavanje naših građana u inozemstvu
pip - 6.2005, str. 53
Prestanak ugovora o radu prije isteka otkaznoga roka
pip - 6.2005, str. 59
Elektronička trgovina - određivanje nadležnosti u potrošačkim sporovima
pip - 6.2005, str. 61
Razvoj slobodnog kretanja radnika i građanstva EU
pip - 6.2005, str. 73
Vijesti iz Europske unije
pip - 6.2005, str. 81
"Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova" doc. dr. sc. Nikole Mijatovića
pip - 6.2005, str. 84
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 6.2005, str. 85
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 6.2005, str. 88
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 6.2005, str. 89
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 6.2005, str. 95
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 6.2005, str. 96
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
pip - 6.2005, str. 101
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 6.2005, str. 103
Ministarstvo pravosuđa
pip - 6.2005, str. 106
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 6.2005, str. 109
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
pip - 6.2005, str. 110
Obvezno pravo
pip - 6.2005, str. 111
Radno pravo
pip - 6.2005, str. 112
Autorsko pravo
pip - 6.2005, str. 112
Nasljedno pravo
pip - 6.2005, str. 113
Parnični postupak
pip - 6.2005, str. 113
Ovršno pravo
pip - 6.2005, str. 114
Stečajno pravo
pip - 6.2005, str. 114
Prekršajno pravo
pip - 6.2005, str. 115
Porezno pravo
pip - 6.2005, str. 117
Carine
pip - 6.2005, str. 119
Pravo društava - d.d.
pip - 6.2005, str. 119
Pravo društava - d.o.o.
pip - 6.2005, str. 120
Bilančnoporezno pravo
pip - 6.2005, str. 120
Porez na dohodak
pip - 6.2005, str. 120
Građansko pravo
pip - 6.2005, str. 122
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 6.2005, str. 123
Odgovori na pitanja
pip - 6.2005, str. 133
Pregled novih propisa
pip - 6.2005, str. 137