Pravo i porezi

Jesu li porezi cijena za usluge javnopravnih tijela
pip - 4.2001, str. 3
Promet nekretnina i porezne obveze
pip - 4.2001, str. 6
Osiguranje posebnih rizika međunarodne trgovine
pip - 4.2001, str. 12
Ugovor o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Mađarske
pip - 4.2001, str. 17
Pravo društava i izmjene Zakona o radu - prijenos ugovora o radu
pip - 4.2001, str. 20
Učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
pip - 4.2001, str. 32
Pravo dokumentarnih akreditiva (1) - ugovorni odnosi
pip - 4.2001, str. 35
Zaštita ustavnih sloboda i prava pred Ustavnim sudom
pip - 4.2001, str. 44
Može li se u povodu prijedloga za ponavljanje postupka u parnici ispitivati pravna valjanost odluke o postavljanju privr. zastupnika i odluke o imenov. skrbnika
pip - 4.2001, str. 47
Nesolventnost i zaštita radnika u Europskoj uniji
pip - 4.2001, str. 49
Izmjene i dopune Zakona o radu
pip - 4.2001, str. 51
Neke značajke poreza na dodanu vrijednost u trgovini s inozemstvom u okolnostima nelikvidnosti
pip - 4.2001, str. 56
"Villa" - nova vrsta ugostiteljskog objekta u skupini "hoteli"
pip - 4.2001, str. 63
Donošenje općeg akta (odluke) o mjestu, načinu i opsegu opće uporabe voda
pip - 4.2001, str. 65
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2001, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 4.2001, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 4.2001, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.2001, str. 78
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2001, str. 81
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 4.2001, str. 84
Ministarstvo gospodarstva
pip - 4.2001, str. 87
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 4.2001, str. 87
Ministarstvo turizma
pip - 4.2001, str. 90
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 4.2001, str. 93
Državni inspektorat
pip - 4.2001, str. 96
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
pip - 4.2001, str. 98
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
pip - 4.2001, str. 99
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 4.2001, str. 100
Pravo vlasništva
pip - 4.2001, str. 102
Obvezno pravo
pip - 4.2001, str. 102
Parnični postupak
pip - 4.2001, str. 104
Obvezno pravo
pip - 4.2001, str. 105
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2001, str. 105
Parnični postupak
pip - 4.2001, str. 106
Ovršni postupak
pip - 4.2001, str. 106
Stečaj
pip - 4.2001, str. 106
Porez na promet nekretnina
pip - 4.2001, str. 107
Porez na dohodak
pip - 4.2001, str. 108
Zakon o izvlaštenju
pip - 4.2001, str. 110
Zakon o općem upravnom postupku
pip - 4.2001, str. 110
Zakon o upravnim sporovima
pip - 4.2001, str. 112
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2001, str. 112
Pravo Interneta
pip - 4.2001, str. 112
Licencno pravo
pip - 4.2001, str. 115
Radno pravo
pip - 4.2001, str. 115
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 4.2001, str. 116
Prikaz knjige
pip - 4.2001, str. 125
Odgovori na pitanja
pip - 4.2001, str. 126