Pravo i porezi 9/2013

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu
Autori: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Tomislav SADRIĆ
Elektronički sustav za povrat PDV-a - VAT Refund
Autor: Zrinka DAMJANOVIĆ NOVAK , upr. prav.
Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Učinci raskida ugovora o leasingu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Ugovori o factoringu i forfaitingu
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Aktualnosti koje se odnose na rad maloljetnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima
Autor: Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)
Autor: Dr. sc. Koraljka SANSOVIĆ , dipl. iur.