Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Dopuštena plaćanja tijekom nelikvidnosti
pip - 9.2013, str. 3
Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu
pip - 9.2013, str. 7
Elektronički sustav za povrat PDV-a - VAT Refund
pip - 9.2013, str. 20
Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.
pip - 9.2013, str. 25
Učinci raskida ugovora o leasingu
pip - 9.2013, str. 30
Ugovori o factoringu i forfaitingu
pip - 9.2013, str. 34
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu
pip - 9.2013, str. 40
Aktualnosti koje se odnose na rad maloljetnika
pip - 9.2013, str. 47
Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima
pip - 9.2013, str. 55
Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu
pip - 9.2013, str. 61
Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH
pip - 9.2013, str. 69
Temeljna prava i opća načela kao interpretativni diskurs prava Unije (I.)
pip - 9.2013, str. 75
Domaća sudska praksa
pip - 9.2013, str. 107
Inozemna sudska praksa
pip - 9.2013, str. 121
Pitanja i odgovori
pip - 9.2013, str. 128