Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Uloga i porezno motrište novog Zakona o prebivalištu
Stranica:
61.
Autor/i:
Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Sažetak:
U članku se razmatraju odredbe novog Zakona o prebivalištu. Isti Zakon ima bitnu ulogu u pogledu radnog i poreznog prava s obzirom na to da se prema prijavljenom prebivalištu prijavljuje i plaća porez i prirez. Prebivalište može utjecati na visinu plaće i izdatke poslodavca te na dobivanja naknada za troškove prijevoza radnika na posao i s posla. Zakon ima znatno strože odredbe u pogledu točnog prijavljivanja prebivališta te strože prekršajne sankcije, a previđa i mogućnost brisanja prebivališta za građane za koje se terenskom provjerom djelatnika policije utvrdi da ne žive na prijavljenoj adresi.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo