Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Financiranje sporta prema Zakonu o sportu u RH i usporednim pravima
Stranica:
55.
Autor/i:
Mr. sc. Ante VUKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovome članku autor razmatra problematiku financiranja sporta kako u nas tako i na komparativnoj razini. Naime, sport kod nas financira država, što predstavlja jedan od ključnih problema hrvatskog sporta koji, prema mišljenju autora, nije prošao transformaciju iz socijalizma u kapitalizam. Kako je u EU glavni izvor financiranja sporta privatni kapital ili neproračunski novac, a u RH je dominantan javni izvor financiranja sporta ili proračunski novac, punopravnim članstvom u EU potrebno je prihvatiti osnovna europska pravila iz područja sporta.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo