Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Računi u elektroničkom obliku od 1. srpnja 2013.
Stranica:
25.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Sažetak:
U ovom članku autorica objašnjava pojam računa u elektroničkom obliku, koje uvjete navedeni račun mora ispunjavati kako bi se smatrao računom u elektroničkom obliku i na koji način se navedeni uvjeti mogu ostvariti, a sve sukladno novom Zakonu o PDV-u i Pravilniku o PDV-u. Uz to, autorica objašnjava predočavanje računa u elektroničkom obliku, postupke koji se trebaju provoditi u slučaju ispravaka računa u elektroničkom obliku te definira rokove čuvanja računa u elektroničkom obliku.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo