Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2013
Članak:
Probni rad u svjetlu izmjena i dopuna Zakona o radu
Stranica:
40.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Probni rad je, između ostalog, ustanovljen kako bi poslodavac mogao provjeriti radnikove sposobnosti i utvrditi odgovara li zahtjevima posla ili poslova za koje je sklopljen ugovor o radu. U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način, uz navođenje recentne sudske prakse, razmatra institut probnog rada koji je noveliran zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o radu.
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo