Pravo i porezi

Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)
pip - 10.2006, str. 3
Odgovornost za štetu osiguratelja koji je i vlasnik motornog vozila kojim je prouzročena šteta trećoj osobi
pip - 10.2006, str. 14
Popravljanje neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti isplatom naknade - o tužbi i tužbenom zahtjevu
pip - 10.2006, str. 16
Zaštita povjerljivih izuma u RH
pip - 10.2006, str. 22
Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti
pip - 10.2006, str. 29
Dostupnost informacija u okviru radnoga odnosa
pip - 10.2006, str. 36
Prikaz novih propisa o obveznom i dragovoljnom zdravstvenom osiguranju
pip - 10.2006, str. 45
Postupak uređenja međe
pip - 10.2006, str. 54
Zastara i neke posebnosti carinskog duga
pip - 10.2006, str. 60
Vjerodostojne knjigovodstvene isprave
pip - 10.2006, str. 60
Porezna koherencija prema presudi Europskog suda pravde u pravnoj stvari Manninen
pip - 10.2006, str. 64
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 10.2006, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 10.2006, str. 70
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 10.2006, str. 81
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 10.2006, str. 82
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 10.2006, str. 82
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 10.2006, str. 87
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 10.2006, str. 89
Središnji državni ured za upravu
pip - 10.2006, str. 92
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
pip - 10.2006, str. 94
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
pip - 10.2006, str. 94
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 10.2006, str. 95
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2006, str. 96
Radno pravo
pip - 10.2006, str. 96
Parnični postupak
pip - 10.2006, str. 98
Ovršni postupak
pip - 10.2006, str. 99
Stečajno pravo
pip - 10.2006, str. 100
Prekršajno pravo
pip - 10.2006, str. 100
Kazneno pravo
pip - 10.2006, str. 103
Porez na dohodak
pip - 10.2006, str. 108
Porezno pravo - porez na dobitak
pip - 10.2006, str. 109
Porezno pravo – porez na dohodak
pip - 10.2006, str. 114
Pravo trgovačkih društava
pip - 10.2006, str. 114
Pravo udruga
pip - 10.2006, str. 114
Radno pravo
pip - 10.2006, str. 116
Obvezni odnosi
pip - 10.2006, str. 119
Porezno pravo - porezno savjetovanje
pip - 10.2006, str. 119
Odluke sudova - razne
pip - 10.2006, str. 120
Informacije iz zemlje
pip - 10.2006, str. 122
Odgovori na pitanja
pip - 10.2006, str. 124
Pregled novih propisa
pip - 10.2006, str. 129