Pravo i porezi 10/2006

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Obveze s više dužnika i vjerovnika (pluralističke obveze)
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Odgovornost za štetu osiguratelja koji je i vlasnik motornog vozila kojim je prouzročena šteta trećoj osobi
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Popravljanje neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti isplatom naknade - o tužbi i tužbenom zahtjevu
Autor: Vicko PRANČIĆ, dipl. iur.
Zaštita povjerljivih izuma u RH
Autor: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ
Crtice iz hrvatske financijskopravne prošlosti
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Dostupnost informacija u okviru radnoga odnosa
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Prikaz novih propisa o obveznom i dragovoljnom zdravstvenom osiguranju
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Postupak uređenja međe
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Zastara i neke posebnosti carinskog duga
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Vjerodostojne knjigovodstvene isprave
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Porezna koherencija prema presudi Europskog suda pravde u pravnoj stvari Manninen
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršni postupak
Stečajno pravo
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Porez na dohodak
Porezno pravo - porez na dobitak
Porezno pravo – porez na dohodak
Pravo trgovačkih društava
Pravo udruga
Radno pravo
Obvezni odnosi
Porezno pravo - porezno savjetovanje
Odluke sudova - razne
Informacije iz zemlje
Odgovori na pitanja