Pravo i porezi

Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.
pip - 4.2004, str. 3
Zašto bi hitno valjalo mijenjati propise o sudskoj ovrsi (napomene uz novelu Ovršnog zakona iz 2003.)
pip - 4.2004, str. 9
Ugovor o timesharingu i Zakon o zaštiti potrošača
pip - 4.2004, str. 13
Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi
pip - 4.2004, str. 18
Statusne promjene javne ustanove
pip - 4.2004, str. 21
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (II.)
pip - 4.2004, str. 24
Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava
pip - 4.2004, str. 31
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba
pip - 4.2004, str. 39
OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova
pip - 4.2004, str. 46
Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa
pip - 4.2004, str. 56
Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
pip - 4.2004, str. 57
Izvanredni otkaz ugovora o radu
pip - 4.2004, str. 61
Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
pip - 4.2004, str. 69
Nove carinske povlastice
pip - 4.2004, str. 75
Pedeseta obljetnica trgovačkih sudova i 57. obljetnica kontinuiranog trgovačkog sudovanja u Hrvatskoj
pip - 4.2004, str. 81
Zabrana fiskalnih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu
pip - 4.2004, str. 85
Vijesti iz Europske unije
pip - 4.2004, str. 92
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 4.2004, str. 98
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
pip - 4.2004, str. 100
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 4.2004, str. 101
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 4.2004, str. 114
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 4.2004, str. 114
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 4.2004, str. 116
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2004, str. 121
Ministarstvo pravosuđa
pip - 4.2004, str. 123
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 4.2004, str. 126
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 4.2004, str. 127
Državni inspektorat
pip - 4.2004, str. 129
Obvezno pravo
pip - 4.2004, str. 130
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2004, str. 132
Radno pravo
pip - 4.2004, str. 132
Pravo industrijskog vlasništva
pip - 4.2004, str. 133
Pomorsko pravo
pip - 4.2004, str. 133
Nasljedno pravo
pip - 4.2004, str. 134
Parnični postupak
pip - 4.2004, str. 135
Ovršno pravo
pip - 4.2004, str. 136
Stečajno pravo
pip - 4.2004, str. 137
Upravno pravo
pip - 4.2004, str. 138
Porezno pravo
pip - 4.2004, str. 140
Radno pravo
pip - 4.2004, str. 140
Porez na dohodak
pip - 4.2004, str. 141
Radno pravo
pip - 4.2004, str. 141
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2004, str. 142
Stečajno pravo
pip - 4.2004, str. 142
Pravo franšize
pip - 4.2004, str. 143
Porez na dobitak
pip - 4.2004, str. 143
Radno pravo
pip - 4.2004, str. 143
Pravo trgovačkih društava
pip - 4.2004, str. 144
Socijalno pravo
pip - 4.2004, str. 144
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 4.2004, str. 144
Odgovori na pitanja
pip - 4.2004, str. 151
Pregled novih propisa
pip - 4.2004, str. 157