Pravo i porezi 4/2004

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Zašto bi hitno valjalo mijenjati propise o sudskoj ovrsi (napomene uz novelu Ovršnog zakona iz 2003.)
Autor: Ivica CRNIĆ, dipl. iur.
Ugovor o timesharingu i Zakon o zaštiti potrošača
Autor: Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi
Autor: Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Statusne promjene javne ustanove
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Raskid ugovora zbog zakašnjenja i neispunjenja (II.)
Autor: Prof. dr. sc. Zvonimir SLAKOPER
Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava
Autor: Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba
Autor: Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova
Autor: Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Akti nužni za odlučivanje o davanju koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Nove carinske povlastice
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Pedeseta obljetnica trgovačkih sudova i 57. obljetnica kontinuiranog trgovačkog sudovanja u Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Josip KOS, sudac
Zabrana fiskalnih prepreka i slobodno kretanje robe u europskom pravu
Autor: Mr. sc. Damir KAUFMAN, dipl. iur.
Vijesti iz Europske unije
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Državni inspektorat
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Pravo industrijskog vlasništva
Pomorsko pravo
Nasljedno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Stečajno pravo
Upravno pravo
Porezno pravo
Radno pravo
Porez na dohodak
Radno pravo
Pravo trgovačkih društava
Stečajno pravo
Pravo franšize
Porez na dobitak
Radno pravo
Pravo trgovačkih društava
Socijalno pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja