OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
OECD - ugovor za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljedstva i darova
Stranica:
46.
Autor/i:
Dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Jedan od načina uklanjanja dvostrukog oporezivanja nasljeđivanja i darova je sklapanje multi ili bilateralnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kako je to danas rijetkost, može se zaključiti da izbjegavanje dvostrukog oporezivanja nasljeđivanja i darovanja pomoću bilateralnih ugovora stoji na samom početku. Novosklopljeni bilateralni ugovori između pojedinih država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja orijentiraju se pretežno prema oglednim primjercima ugovora koje su razvile razne međunarodne organizacije s ciljem usuglašavanja nacionalnog prava. No, osobito značenje u području oporezivanja nasljedstva i darovanja ima model OECD-ugovora, koji je bio i još uvijek jest ugovor prema čijem modelu ugovorne države najčešće sklapaju ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Cilj modela OECD-ugovora je izbjeći dvostruko oporezivanje, tako da se pravo oporezivanja načelno ograničava na dvije države, i to državu u kojoj se nalazi imovina (odnosno imovina poslovne jedinice), ili državu prebivališta ostavitelja, odnosno darovatelja. Za potrebe ovoga članka u daljnjem se dijelu razmatraju najvažnije odredbe toga ugovora. Uz to, daje se i prijevod teksta OECD-oglednog ugovora o porezu na nasljedstva (Text des Erbschaftsteuer-Musterabkommenst, 1982.).
Hashtags: