Statusne promjene javne ustanove

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Statusne promjene javne ustanove
Stranica:
21.
Autor/i:
Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku razmatra problematiku statusne promjene ustanova, poglavito javnih ustanova u kulturi, kao bitne pretpostavke za provedbu privatizacijskih procesa. Nadalje, u ovome se članku iznosi i ogledni primjer odluke osnivača o preoblikovanju javne ustanove u kulturi u trgovačko društvo kapitala - precizirano, u društvo s ograničenom odgovornošću.
Hashtags: