Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Primjena Zakona o porezu na dobit pri revalorizaciji
Hashtags: