Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Dostava podataka za utvrđivanje općinskih ili gradskih poreza za 2004. godinu
  • Očitovanje o odredbi čl. 36. Zakona o zakupu poslovnog prostora
  • Procjena vrijednosti nekretnina temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave
Hashtags: