Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun poreza, prireza i doprinosa na isplaćene naknade za godišnji odmor po sudskim rješenjima o ovrsi
  • Utvrđivanje dohotka grupne privatne prakse u djelatnosti zdravstva
  • Povrat sredstava utrošenih za liječenje djeteta u inozemstvu
  • Povrat poreza na dohodak za 2002. godinu
  • Dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora
  • Dio osobnog odbitka po osnovi kupnje i investicijskog održavanja stambenog prostora
  • Izvršenje presude o isplati otpremnine i naknade za rad u nadzornom odboru
  • Godišnja porezna prijava - upis faktora i izračun osobnog odbitka u obračunskom listu ("Prilog B) porezne prijave
  • Odgovori na pitanja sa seminara Porezne uprave
Hashtags: