Pomorsko pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Pomorsko pravo
Stranica:
133.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravo retencije brodopopravljača (čl. 465. PZ-a)
Hashtags: