Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Radno pravo
Stranica:
140.
Autor/i:
Sažetak:
    Pravna priroda obračuna plaće - je li to priznanje duga
Hashtags: