Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Prikaz Konvencije UN protiv korupcije i njezino značenje za RH - prikaz odabranih kaznenopravnih odredaba
Stranica:
39.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Davor DERENČINOVIĆ
Sažetak:
Nakon prikaza preventivnih mjera Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (UNCAC), u ovom su nastavku predmet prikaza odabrane kaznenopravne odredbe o podmićivanju domaćih i stranih javnih službenika te službenika međunarodnih organizacija, trgovanju utjecajem, nezakonitom bogaćenju, podmićivanju u privatnom sektoru te odgovornosti pravnih osoba. Te se odredbe uspoređuju s odgovarajućim odredbama postojećih konvencija, u prvom redu Kaznenopravne konvencije Vijeća Europe o korupciji, Konvencije o suzbijanju podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak i Interameričke konvencije o korupciji te s relevantnim odredbama hrvatskoga kaznenog zakonodavstva.
Hashtags: