Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
98.
Autor/i:
Sažetak:
  Oslobađanje od plaćanja PDV-a na donirana novčana sredstva
 • PDV pri uvozu dobara manje vrijednosti
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na naknadu putem donacijskog telefona
 • Obračun PDV-a korisnicima slobodnih zona
 • Osnovica poreza na dodanu vrijednost kod uvoza
 • PDV na usluge doktora stomatologije
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a za donirane proizvode
 • Promidžbene usluge inozemnom naručitelju
 • Kriterij za obveznika PDV-a
 • Oslobađanje od plaćanja PDV-a na donirana dobra pri uvozu
Hashtags: