Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Odgoda plaćanja i obročna otplata poreza i doprinosa
Stranica:
56.
Autor/i:
Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2003. Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona ukinuta je mogućnost davanja odgode naplate i obročne otplate poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa.

Tim Zakonom brisan je čl. 118. Općeg poreznog zakona koji je propisivao mogućnost odgode plaćanja i obročne otplate kao i postupak njihova odobravanja. Do tada odgodu ovrhe i obročnu otplatu poreznog duga davala je Porezna uprava, rješenjem ravnatelja, a nakon pribavljenog mišljenja, odnosno pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika.

Nakon što godinu dana to nije bilo moguće, Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004 godinu dana je mogućnost ministru financija da odgodi plaćanje poreza i doprinosa, odnosno da odobri obročnu otplatu.

Hashtags: