Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Javnobilježnička ovrha prema Noveli Ovršnog zakona iz 2003.
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnoga zakona iz 2003. (Novela 2003.) učinjen je dramatičan iskorak u dejudicijalizaciji ovršne funkcije u građanskopravnim stvarima prenošenjem na javne bilježnike u cijelosti određivanja i gotovo u cijelosti provedbe ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, odnosno prenošenjem pretežnoga dijela provedbe ovrhe na temelju ovršne isprave. Takav iskorak izaziva čitav niz načelnih teorijskih i ustavnopravnih dvojbi, ali i pragmatički obojenih pravnopolitičkih nedoumica. Treba očekivati da će u povodu Novele 2003. Ustavni sud imati prigodu odlučiti (makar i samo parcijalno) o granicama sudbene vlasti u hrvatskom pravnom poretku, o tome koje se pravne stvari nikako ne bi smjele zakonima prenositi na druga nesudska (upravna) tijela i osobe, odnosno u kojim se takvim stvarima sada u nadležnosti drugih tijela i osoba mora osigurati nadležnost sudova. U povodu Novele 2003. Ustavni bi sud trebao doći u prigodu odlučiti (također makar samo parcijalno) i o tome mogu li se i koje stvari sada načelno u sudskoj ovršnopravnoj nadležnosti povjeravati javnim bilježnicima, odnosno koji se elementi aktualne koercitivne nadležnosti sudova mogu prenositi na nedržavna tijela, "privatizirati". Do tada će se, međutim, biti potrebno "pokoravati" zakonu i na legislativnoj razini istražiti implikacije prenošenja značajnog dijela sudske ovršnopravne funkcije na javne bilježnike.

Odredbe o novouvedenoj nadležnosti javnih bilježnika u ovršnom postupku počet će se primjenjivati od 1. listopada 2004. (106. Novele 2003.). Unatoč tome, u ovom će tekstu to uređenje biti prezentirano kao da je već stupilo na snagu.

Hashtags: