Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
138.
Autor/i:
Sažetak:
    Osobna dostava rješenja stranci u upravnom postupku (čl. 87. ZUP)
  • Rok za podnošenje žalbe u upravnim stvarima (čl. 101., st. 2. ZUP)
  • Osiguranje dokaza od strane poreznog tijela zaključavanjem poslovnog prostora s pečaćenjem izvan radnog vremena (čl. 199. ZUP)
  • Stečajni postupak nad tužiteljem i prekid upravnog postupka zbog njegova prestanka postojanja (čl. 212., toč. 3. ZPP i čl. 60. ZUS)
  • Uvjeti za pokretanje upravnog spora zbog šutnje uprave (čl. 26. ZUS)
  • Granice pomorskog dobra (čl. 6. ZUS)
Hashtags: