Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Primjena Zakona o zaštiti potrošača u praksi
Stranica:
18.
Autor/i:
Dinka RAJČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Unošenjem u zakonski tekst jednog dijela smjernica EU o zaštiti potrošača postavljen je zakonski okvir za uspostavu pravne infrastrukture koja se sastoji od upravnih tijela i samostalnih, neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje aktivne zaštite potrošača.

Središnja institucija odgovorna za zaštitu i provođenje politike zaštite potrošača je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. Ono u suradnji s Vijećem za zaštitu potrošača izrađuje Nacionalni program i prati njegovu provedbu, te sastavlja izvješća o obavljenim poslovima iz Nacionalnog programa. Uz to, navedeno ministarstvo izdaje odobrenja za rad savjetovališta za zaštitu potrošača, u skladu s potrebama predviđenim Nacionalnim programom, te ocjenjuje stručnu osposobljenost osoba zaposlenih u savjetovalištu, temeljem posebnog akta kojeg donosi nadležni ministar.

Hashtags: