Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
151.
Autor/i:
Sažetak:
  Postupanje drugog stvarno nadležnog suda prema odluci predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Prijevoz prtljage u javnom prometu
 • Zatezna kamata - odricanje
 • Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
 • Svojstvo trgovca i upis u sudski registar
 • Obavljanje zajedničkog obrta
 • Sekvestracija
 • Porezni tretman unošenja nekretnina u trgovačko društvo
 • Zabrana prijeboja
 • Zahtjev za ostvarenje povrijeđenog prava radnika - rok
 • Otpremnina i ugovori o radu na određeno vrijeme
 • Pomaganje u obrtu
 • Zastara potraživanja na kamatu prema Zakonu o obveznim odnosima
 • Rok čuvanja nadzorne knjige o transakcijama s inozemstvom
 • Podružnice inozemnih banaka
Hashtags: