Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na promet nekretnina pri prodaji spremišta
  • Obračun poreza na promet nekretnina kod prodaje poslovnih prostora
  • Porez na promet nekretnina pri kupnji za daljnju prodaju
Hashtags: