Pravo industrijskog vlasništva

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Pravo industrijskog vlasništva
Stranica:
133.
Autor/i:
Sažetak:
    Zakonitost patenta (čl. 114. ZIV-a)
Hashtags: