Nove carinske povlastice

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Nove carinske povlastice
Stranica:
75.
Autor/i:
Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U broju 11/03. časopisa Pravo i porezi objavljen je članak o novim pravilima u carinskim povlasticama. U ovome članku nastavljamo s razmatranjem te problematike.
Hashtags: