Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
144.
Autor/i:
Sažetak:
    Predočenje isprava kod prijave opoziva člana uprave
Hashtags: