Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
130.
Autor/i:
Sažetak:
    Predmet ispunjenja - sadržaj obveze (čl. 307. ZOO-a)
  • Zastara povremenih tražbina (čl. 372. ZOO-a)
  • Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (čl. 377. ZOO-a)
  • Ugovorne kamate (čl. 399. ZOO-a)
  • Osiguranje imovine - direktna tužba (čl. 941. ZOO-a)
Hashtags: