Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Rodiljni dopust - novosti u radnom zakonodavstvu, zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
Stranica:
57.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U Nar. nov., br. 30/04. objavljene su novele Zakona o radu (posljednje u nizu njegovih novela) koje se primjenjuju od 1. srpnja 2004. Toga se dana počinju primjenjivati i novele Zakona o zdravstvenom osiguranju. O navedenim propisima, kao i o novelama Zakona o mirovinskom osiguranju, možete pročitati u ovome članku.
Hashtags: