Stečajno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Stečajno pravo
Stranica:
142.
Autor/i:
Sažetak:
    Roba isporučena uz pridržaj prava vlasništva
Hashtags: