Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
142.
Autor/i:
Sažetak:
    Zahtjevi za smanjenjem kapitala u svezi prijelaza na euro
Hashtags: