Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Radno pravo
Stranica:
132.
Autor/i:
Sažetak:
    Redoviti otkaz ugovora o radu (čl. 106. ZR-a)
  • Sudski raskid ugovora o radu (čl. 116. ZR-a)
Hashtags: