Pravo i porezi

Tiskano izdanje 56,50 kn
E-izdanje 56,50 kn
Novi zakoni – svibanj 2018. godine
Novosti u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje – obveze JLS-a
pip - 6.2018, str. 7
Prikaz novog Zakona o upravnoj inspekciji
pip - 6.2018, str. 10
Komunalni linijski prijevoz putnika
pip - 6.2018, str. 16
Nepravilnosti i njihova revizijsko-pravna obilježja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 6.2018, str. 20
Postupak ocjene zakonitosti statuta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 6.2018, str. 24
Troškovi upravnog spora u recentnoj sudskoj praksi (II.)
pip - 6.2018, str. 29
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju radi obavljanja regulirane profesije u području vezanih obrta u RH
pip - 6.2018, str. 36
Pravo prednosti pri zapošljavanju u osnovnim školama prema novom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
pip - 6.2018, str. 39
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
pip - 6.2018, str. 44
Proširenje elektroničkih usluga Porezne uprave
pip - 6.2018, str. 48
Obveze građana privatnih iznajmljivača rezidenata koji posluju sa stranim online platformama u vezi s PDV-om
pip - 6.2018, str. 52
Pravne posljedice nedonošenja lokalnog proračuna – ustavnosudska ocjena
pip - 6.2018, str. 58
Nekorišteni oblici poslovanja društava osoba (i drugih subjekata) osim kapitalnih društava (IV.)
pip - 6.2018, str. 63
Ugovor o osiguranju života – položaj korisnika s osvrtom na sudsku praksu (II.)
pip - 6.2018, str. 68
Prikaz Zakona o pružanju usluga u turizmu
pip - 6.2018, str. 74
Pregled novog Zakona o alternativnim investicijskim fondovima
pip - 6.2018, str. 83
Zakonsko uređenje prava za vrijeme nezaposlenosti
pip - 6.2018, str. 90
Jezik u pravu
pip - 6.2018, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 6.2018, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 6.2018, str. 110
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo znanosti i obrazovanja
pip - 6.2018, str. 114
Tumačenja i stajališta - Hrvatska narodna banka
pip - 6.2018, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 6.2018, str. 117
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 6.2018, str. 130
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 6.2018, str. 138

Pregled knjiga