Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Radnopravni položaj menadžera
pip - 2.2016, str. 3
Izvanredni otkaz ugovora o radu u praksi
pip - 2.2016, str. 11
Privremene mjere i naknada štete zbog neosnovane ili neopravdane privremene mjere
pip - 2.2016, str. 16
Uloga Financijske agencije u skraćenom stečajnom postupku
pip - 2.2016, str. 22
Novi način podnošenja godišnje porezne prijave građana za 2015. godinu - primjena posebnog postupka
pip - 2.2016, str. 27
Perfekcija ugovora i njezini učinci
pip - 2.2016, str. 37
Desetogodišnjica valutnog izjednačenja glavnice
pip - 2.2016, str. 44
Pravni odnos ustupa tražbine (cesije) kao pravnog instituta obveznog prava s posebnim osvrtom na uputu (asignaciju)
pip - 2.2016, str. 47
Financiranje javnog zdravstva s osvrtom na donacije kao poseban instrument financiranja
pip - 2.2016, str. 54
(Ne)dopuštenost mjere obustave isporuke vodnih usluga kućanstvima u Republici Hrvatskoj de lege lata i de lege ferenda
pip - 2.2016, str. 64
Obvezujući učinak klauzula o višestupanjskom rješavanju sporova koje vodi arbitraži
pip - 2.2016, str. 72
Normiranje Europskoga gospodarskog interesnog udruženja u hrvatskome pravnom sustavu
pip - 2.2016, str. 83
Kontroling u trgovačkom društvu
pip - 2.2016, str. 86
Projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invalidnosti
pip - 2.2016, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 2.2016, str. 96
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2016, str. 104
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo zdravlja
pip - 2.2016, str. 111
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 2.2016, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
pip - 2.2016, str. 114
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo pravosuđa
pip - 2.2016, str. 115
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo gospodarstva
pip - 2.2016, str. 115
Domaća sudska praksa
pip - 2.2016, str. 116
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2016, str. 129
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 2.2016, str. 136
Prilog časopisu PiP br. 2/16
pip - 2.2016, str. 0