Perfekcija ugovora i njezini učinci

Časopis: Pravo i porezi - 2.2016
Članak:
Perfekcija ugovora i njezini učinci
Stranica:
37.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Perfekcija je trenutak nastanka ugovora, a samim time i trenutak u kojemu su strane postigle osnovnu svrhu ugovora – uzajamno obvezivanje. Trenutak perfekcije od osobite je važnosti u obveznom pravu jer se s obzirom na njega utvrđuje pravni režim koji se primjenjuje na odnose ugovornih stranaka – u pravilu se na ugovor primjenjuju odredbe općih akata koje su bili na snazi u trenutku njegova sklapanja, neovisno o njihovim kasnijim izmjenama ili ukinućima. Jednako tako, od trenutka perfekcije, primjerice, počinju se računati i rokovi, različita prava stranaka, javnopravne obveze, a nerijetko tada nastaje porezna obveza ili s obzirom na njega počinje teći rok u kojemu ona nastaje. Perfekcija ugovora različita je i potpuno neovisna pravna činjenica od nastanka učinka i ispunjenja ugovora. Zbog svekolike važnosti trenutka perfekcije ugovora u obveznom, ali i u nizu drugih grana prava, u ovome će se članku ona analizirati u kontekstu različitih pravnih činjenica i međusobno različitih ugovora i ugovornih situacija (obvezni ugovor, prisilni ugovor, opcijski ugovor, terminski ugovor, okvirni ugovor, predugovor i dr.).

1. Uvod
2. Perfekcija obveznog ugovora i učinak takva ugovora
3. Perfekcija obveznog ugovora i ispunjenje ugovornih obveza
4. Perfekcija obveznog ugovora i nastanak porezne obveze
5. Primjena propisa na obvezne i druge ugovore koji su bili na snazi u trenutku njihove perfekcije
6. Perfekcija kod opcijskih ugovora
7. Predugovor, glavni ugovor i njihova perfekcija
8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo