Kontroling u trgovačkom društvu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2016
Članak:
Kontroling u trgovačkom društvu
Stranica:
86.
Autor/i:
Martinija MALIĆ , dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

Suvremeni uvjeti poslovanja postavljaju pred menadžere sve više prepreka na putu prema ostvarenju cilja. Učestale promjene povećavaju i rizik poslovanja, a kako bi se društva što brže i lakše nosila sa svim tim prijetnjama, razvila se funkcija kontrolinga, čiji ćemo doprinos i važnost u upravljanju trgovačkim društvom pojasniti u ovom članku.

1. Uvod
2. Pojam kontrolinga
3. Koncepcija kontrolinga
4. Organizacija kontrolinga u društvu
5. Zadatci i aktivnosti kontrolinga
6. Kontroling kao dio sustava internog nadzora
7. Odnos kontrolinga i menadžmenta
8. Kontroling i računovodstvo
9. Kontroling i upravljanje ljudskim resursima
10. Zaključak

Hashtags:
#Pravo